Project trình chiếu Elegant – TDH2159

FREE

 • Phiên bản phần mềm: Premiere Pro CC , After Effects CC
 • Độ phân giải: 1920×1080
 • Kích thước tập tin: 27,6 MB

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Mô tả

Project trình chiếu Elegant – TDH2159

Tính năng mẫu

 • Cần After Effects CC 2019 và Premiere Pro CC 2019
 • Không cần plugin
 • Dễ dàng chỉnh sửa
 • Tất cả các cài đặt đều đơn giản và dễ dàng trên các lớp điều khiển
 • Video hướng dẫn bao gồm
 • Cấu trúc mô đun
 • Dự án đa năng
 • Tổ chức tốt
 • Biểu thức chung
 • 17 Phần giữ chỗ Video hoặc Hình ảnh
 • 10 Textholders