Preset màu Film Quest – TDH2162

FREE

  • Tương thích với: Adobe Lightroom
  • Loại tệp: XMP
  • Dung lượng tệp: 2,4MB

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Mô tả

Preset màu Film Quest – TDH2162

Cài đặt sẵn & Cấu hình được thiết kế cho các Phiên bản Adobe Lightroom mới nhất: ứng dụng máy tính để bàn LR Classic CC (v10) & LR CC (v4). Cũng như đối với Adobe Photoshop ACR (v13). Cấu hình và cài đặt trước của Nhiệm vụ cũng tương thích với phiên bản hiện tại của Lightroom Mobile App tuy nhiên chúng PHẢI được cài đặt trong phiên bản dành cho máy tính để bàn của Lightroom CC trước tiên để đồng bộ với phiên bản ứng dụng dành cho thiết bị di động của Lightroom