Preset dành cho Chân dung & Đồ ăn – TDH2147

FREE

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Mô tả

Preset dành cho Chân dung & Đồ ăn – TDH2147

11 cài đặt trước cho Adobe Lightroom và Camera Raw: Các 
cài đặt trước phổ biến cho bất kỳ kiểu chụp nào, được viết theo cách sao cho chúng phù hợp với bất kỳ loại máy ảnh nào, vì cơ sở là bảng màu đơn giản. 

Tuyệt vời để chế biến tự nhiên tinh khiết. Tôi thường sử dụng nó trong chụp ảnh chân dung, đám cưới, phóng sự và đồ ăn.

Ngoài ra, có 2 cài đặt trước b & w, kết quả sẽ tương tự như phim và ảnh b & w tự nhiên.

Danh sách tất cả các cài đặt trước:

1. PV_2018_Wed

2. PV_2018_Portrait_01
3. PV_2018_Portrait_02

4. PV_2018_Portrait_03

5. PV_2018_Portrait_04

6.PV_2018_Fоod_01

7.PV_2018_FOOD_02

8. PV_2018_BW_01

9. PV_2018_BW_02

10. PV_2018_6000K

11. PV_2018_Low_color