Mẫu Instagram Summer Life

FREE

  • Phiên bản tương thích : PS CC trở lên
  • Dung lượng : 4.78 MB
  • Tệp : PSD

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Danh mục: ,

Mô tả

1. 13 Tệp PSD 2. Smart Object (Dễ dàng đặt hình ảnh của bạn) – Nhấp đúp vào “lớp hình ảnh” (nhấp hai lần vào biểu tượng lớp trên grup hình ảnh) – Đặt hình ảnh của bạn – CTRL + S 3. 300 dpi 4. RGB màu 5. 1200px X 1200px * 9 bài 1920px x 1080px * 4 câu chuyện 6. Dễ sử dụng 7. Tất cả văn bản có thể chỉnh sửa bằng công cụ văn bản 8.  Hình ảnh / Mô hình không bao gồm