Lớp phủ cổ điển Photoshop

FREE

  • Tương thích với: Adobe Photoshop
  • Loại tệp: PNG
  • Dung lượng tệp: 323.66 MB

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Danh mục: ,

Mô tả

VINTAGE OVERLAYS PHOTOSHOP Bộ sưu tập bao gồm:
  • 20 Lớp phủ ở định dạng PNG
  • Lớp phủ Photoshop tương thích với Adobe Photoshop (tất cả các phiên bản), Creative Cloud, GIMP, Paint Shop Pro và bất kỳ phần mềm nào cho phép bạn làm việc với các lớp
  • Độ phân giải cao (lên đến 6000 * 4000px 300 dpi)
  • Tương thích với hình ảnh JPG, TIFF, PNG và RAW (Tất cả các định dạng)
  • Làm việc trên Mac và PC