Hiệu ứng màu bút chì – TDH2123

FREE

  • Tương thích với: Adobe Photoshop
  • Loại tệp: PSD, JPG
  • Dung lượng tệp: 132.3 MB

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Danh mục: ,

Mô tả

Bộ hiệu ứng văn bản này cung cấp cho bạn khả năng dễ dàng và nhanh chóng để áp dụng Hiệu ứng văn bản phác thảo bút chì đầy màu sắc. Bạn có thể sử dụng nó trên văn bản, logo hoặc chỉ các hình dạng. Chỉ cần thay thế chúng vào đối tượng thông minh. Bạn có thể tạo một áp phích, bìa facebook, biểu ngữ trang web, v.v. tuyệt vời với hiệu ứng chữ này.

Sử dụng phông chữ miễn phí trong hiệu ứng này Liên kết phông chữ đi kèm với tệp tải xuống