Animated Typography – Dành cho Premiere Pro

FREE

  • Tệp bao gồm: Motion Graphics Template Files
  • Phiên bản phần mềm: Premiere Pro CC
  • Độ phân giải: 1920×1080
  • Kích thước tập tin: 6,21 MB

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Mô tả

Tính năng dự án:

  • Đối với Premiere Pro CC 2019 (13.1.5) trở lên
  • Kiểm soát màu sắc
  • Tùy chỉnh dễ dàng
  • Bất kỳ Phông chữ nào
  • Liên kết phông chữ được bao gồm
  • Bản nhạc không được bao gồm
Xin lưu ý rằng các hình ảnh chụp được sử dụng chỉ dành cho mục đích xem trước và không được bao gồm trong bản tải xuống của dự án. Nếu bạn có một số câu hỏi hoặc cần sự giúp đỡ của tôi, vui lòng liên hệ với tôi qua trang hồ sơ của tôi.