25 Biểu tượng mùa đông

FREE

  • Các ứng dụng được hỗ trợ: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Sketch, Affinity Designer
  • Loại tập tin: AI, EPS, JPG, PDF, PNG, SVG
  • Kích thước: 48 (w) × 48 (h) px

Giá cả sẽ được chuyển sang USD trong trang thanh toán của PayPal Express Checkout với tỷ giá USD / VND = 23164.

Danh mục: ,

Mô tả

Xin chào! Chào mừng đến với Bộ sưu tập đặc biệt của chúng tôi 🙂 Điều gì làm cho Bộ biểu tượng này trở nên đặc biệt đối với Bạn?
  • Được thiết kế cho người dùng Mac và Windows.
  • Biểu tượng, tệp và cấu trúc lớp được tổ chức gọn gàng.
  • Pixel hoàn hảo. Sự hoàn hảo trong các chi tiết và tính nhất quán.
  • Thích hợp cho in, web, biểu tượng, ứng dụng, & amp; đồ họa thông tin.
Bạn có thể chỉnh sửa nó, thay đổi màu sắc và sửa đổi biểu tượng rất dễ dàng theo nhu cầu của bạn. Bạn đang chờ đợi điều gì?