Nếu có điều kiện, bạn nên mua khóa học để ủng hộ giảng viên và được hỗ trợ chi tiết hơn
không có video